We wrześniu 2016 r. wszystkie oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej przekształcą się w przedszkola, co oznacza, że będą musiały zostać dostosowane do standardów wymaganych dla tego typu placówek - w tym także do tych, które dotyczą ochrony przed pożarem.
Kwestię tę ureguluje rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

BHP w szkole: dyrektor odpowiada za odśnieżanie i gospodarkę odpadami>>

Dostosowanie budynku do nowych przepisów może okazać się dość kosztowne. Najdroższe będzie stworzenie wyjścia ewakuacyjnego ze schodami - MEN wycenia go na ok. 15 000 zł brutto. Przedszkola będą musiały także zamontować specjalne drzwi o wysokiej odporności ogniowej. W uzasadnieniu do projektu resort szacuje, że zamontowanie takich drzwi z samozamykaczem stanowić będzie wydatek rzędu 2000-2500 zł brutto. Przewiduje, że dostosowanie przedszkola do wymogów przeciwpożarowych wymagać będzie instalacji dwojga drzwi.
Przedszkola będą musiały zaopatrzyć się również w gaśnice  (150 - 200 zł).

Blisko połowa włoskich szkół nie spełnia norm bezpieczeństwa>>