Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wydania orzeczenia, które będzie ważne przez cały okres kształcenia w danej szkole, czyli nawet przez 6 lat w szkole podstawowej. Resort edukacji wyszedł z założenia, że tak liberalny przepis sprawia, że formy pomocy nie są dostosowane do aktualnych potrzeb ucznia, które zmieniają się z czasem.
Po noweli orzeczenie o potrzebie kształcenia będzie można wydać: na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego.

Pełnoletni uczeń sam wystąpi o opinię poradni>>

Nowela wprowadzi również zasadę, że pierwsze orzeczenie wydawane będzie na okres roku szkolnego. Resort uznał, że takie rozwiązanie jest najlepsze, ponieważ przy wydaniu kolejnych orzeczeń możliwe będzie uwzględnienie tego, jak dziecko radzi sobie w środowisku szkolnym. Podobna zasada obejmie orzeczenia: o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego kształcenia - będą obowiązywać od 30 dni do roku szkolnego.

Sześciolatki zamiast do szkoły, idą do poradni>>