Mniej pracy przy wypełnianiu arkuszy ocen

Resort edukacji ograniczył uciążliwe obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej. Nie trzeba będzie wypełniać arkusza ocen ucznia, który opuszcza placówkę.

11.09.2014

Ramowe plany nauczania wkrótce na nowych zasadach

Resort edukacji przygotował projekt noweli rozporządzenia regulującego ramowe plany nauczania. Po zmianach w szkolnych ramówkach uwzględnione zostaną m.in. lekcje języka migowego, zmienią się także...

04.09.2014

Szkoła nauczy zdrowego odżywiania

Resort edukacji zmienił jeden z głównych celów programu Owoce i warzywa w szkole. Od nowego roku szkolnego program służyć ma kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych uczniów.

02.09.2014

Od wtorku nowa klauzula wykonalności

We wtorek, 2 września, wejdzie w życie rozporządzenie określające treść klauzuli wykonalności. Klauzula nadana orzeczeniom w sprawach sprzed zeszłorocznej nowelizacji k.p.c. nie będzie musiała...

02.09.2014

Więcej danych w systemie informacji oświatowej

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia określającego zakres danych przekazywanych do systemu informacji oświatowej oraz terminy ich wprowadzania. Dostosowano przepisy do ostatnich zmian ustawy o...

01.09.2014

Nowe granice powiatu zielonogórskiego

Samorząd terytorialny

W dniu 1 stycznia 2015 r. zmienią się granice powiatu zielonogórskiego. Wprowadzone zmiany są konsekwencją połączenia miasta na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra.

01.09.2014