Kombatant otrzyma świadczenie w państwie zamieszkania

18 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przekazywanie polskich świadczeń przysługujących kombatantom za granicę do państw nieumownych (czyli państw innych niż państwa należące do...

22.04.2015

Za pół roku zmieni się prawo spadkowe

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowela wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

20.04.2015

Zmiana szkoły może uratować przed powtarzaniem klasy

Uczeń, który nie zaliczył przedmiotów zawodowych, będzie mógł podjąć naukę w klasie programowo wyższej po przeniesieniu się do liceum. Nowe regulacje wprowadzi rozporządzenie, którego projekt...

20.04.2015

Wizytator nie wystawi szkole oceny

Kuratoria nie będą wystawiały szkołom ocen - resort edukacji wyszedł z założenia, że uproszczone noty szufladkują placówki, zamiast mobilizować je do lepszej pracy.

07.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski