Uczeń powinien mieć większą swobodę
Uczeń liceum może wybrać od dwóch do czterech przedmiotów, które będzie realizował na poziomie rozszerzonym. Nie ma jednak w tej kwestii pełnej swobody - rozporządzenie stanowi, że jednym z przedmiotów musi być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Dyrektorzy z OSSKO uważają, że nie ma potrzeby wprowadzania takich ograniczeń i chcą wykreślenia tego zapisu z rozporządzenia regulującego ramowe plany nauczania.
"Zmniejszenie wagi przedmiotów, które są wymienione w rozporządzeniu, zwiększa autonomię szkoły i możliwości ucznia w zakresie wyboru przedmiotów" - piszą dyrektorzy w opinii.

Ramowe plany nauczania wkrótce na nowych zasadach>>

Jeszcze więcej godzin na drugi język

Stowarzyszenie pozytywnie ocenia pomysł określenia minimalnej liczby godzin z drugiego języka obcego. Nowe rozporządzenie określające ramówki ma krócić praktykę polegającą na ograniczaniu godzin drugiego języka nowożytnego. Po zmianach przepis wprost określi, że na każdy język trzeba przeznaczyć nie mniej niż 160 godzin (z 450 na oba), a w szkołach dwujęzycznych dodatkowo 240 godzin na drugi język nauczania. OSSKO postuluje, by minimalną liczbę zajęć z drugiego języka zwiększyć do 180. Argumentuje, że taka liczba pozwalałaby na zaplanowanie dwóch lekcji języka tygodniowo. Jedna godzina w tygodniu za mało, by dobrze poznać język obcy - podkreśla OSKKO, zwiększenie liczby godzin sprawiłoby także, że uczniowie częściej wybieraliby drugi język obcy na kolejnym etapie edukacyjnym.

Nowe ramówki i wynagrodzenia egzaminatorów - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015>>

Praca z komputerem od razu w grupach
Zajęcia komputerowe w grupach powinny być realizowane również na pierwszym etapie edukacyjnym, a nie dopiero od IV klasy podstawówki. Ich zdaniem sprawi to, że uczniowie będą lepiej rozwijać niezbędne w dzisiejszych czasach umiejętności. Pełna treść opinii>>

Eksperci: programowania należy uczyć od podstawówki>>