Zmiany w ustawie offsetowej już obowiązują

W środę wchodzi w życie nowa ustawa dotycząca umów offsetowych, która zagwarantuje, że offset w całości będzie trafiał do przemysłu zbrojeniowego. Nie będzie on już obowiązkowy, ale ma być...

30.07.2014

Udzielanie gwarancji de minimis na nowych zasadach

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 lipca 2014 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach...

30.07.2014

Na koloniach będzie bezpieczniej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaostrzy przepisy dotyczące kształcenia opiekunów kolonijnych. Znikną kursy w formie e-learningu.

29.07.2014

Kolejni nauczyciele wyłączeni spod przepisów Karty

Aby zrealizować zajęcia finansowane ze środków unijnych, nie trzeba będzie zawierać z nauczycielem dodatkowej umowy. Jeżeli wśród pracowników szkoły nie będzie chętnych do prowadzenia lekcji, szkoła...

27.07.2014

Sklepy nie muszą już metkować każdej sztuki towaru

Dziś wchodzą w życie nowe zasady informowania o cenach towarów i usług. Zmniejszą się wymogi dotyczące oznaczania produktów. Pozwoli to punktom handlowym ograniczyć koszty, które generowało...

25.07.2014

Wizytator sprawdzi lekcję bez uprzedzenia

MEN chce poszerzyć uprawnienia wizytatorów - będą mogli skontrolować szkołę bez uprzedzenia. Propozycje znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

24.07.2014

MEN poprawi ustawę o systemie oświaty

Resort edukacji przygotował projekt noweli ustawy o systemie oświaty, która ureguluje sposób oceniania i klasyfikowania uczniów. Celem zmiany jest dostosowanie prawa do orzecznictwa Trybunału...

23.07.2014