Szkoły dostaną pieniądze na zainstalowanie monitoringu

Organy prowadzące, które chcą w tym roku dostać pieniądze na wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa w szkołach, muszą złożyć wniosek do 15 września. Taki zapis znajdzie się w rozporządzeniu,...

11.05.2015

Gimnazja i zawodówki nie zatrudnią po licencjacie

Nauczyciele zatrudniani w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia. Taką zmianę przewiduje rozporządzenie, którego...

06.05.2015

Nie wzrośnie dopłata do mleka dla szkół

W roku szkolnym 2015/2016 dopłata krajowa do produktów mlecznych dla szkół utrzymana zostanie na poziomie 118 mln zł. Podwyżek nie będzie, mimo że zeszłoroczne wnioski składane przez placówki...

05.05.2015

Kodeks rodzinny z tekstem jednolitym

Samorząd terytorialny

Tekst jednolity Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r., poz. 583) dostępny jest w Serwisie Samorządowym www.samorzad.lex.pl.

02.05.2015

Zawodówki wyszkolą kadrę dla lotnisk

MEN uruchomi proces kształcenia w zawodzie: technik lotniskowych służb operacyjnych. Taka propozycja znalazła się w projekcie noweli klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

30.04.2015

Samorządy zyskają na nowych przepisach dot. obligacji

Samorząd terytorialny

1 lipca tego roku w życie wchodzi nowa ustawa o obligacjach, która ma wesprzeć rozwój rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,...

28.04.2015

Egzamin zawodowy wkrótce na nowych zasadach

Minister edukacji podpisała rozporządzenie szczegółowo regulujące zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Przepisy dostosowane zostaną do marcowej noweli ustawy o...

28.04.2015

Kombatant otrzyma świadczenie w państwie zamieszkania

18 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przekazywanie polskich świadczeń przysługujących kombatantom za granicę do państw nieumownych (czyli państw innych niż państwa należące do...

22.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski