Specjalne strefy mają współpracować ze szkołami

Prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców - to jedna ze zmian proponowanych przez rząd w ustawie o...

07.10.2014

Z powodu zmiany prawa brakuje podręczników

Mimo że od rozpoczęcia roku szkolnego minął już miesiąc, trudno kupić podręczniki. Przyczyną zmiana prawa, która nie uwzględniła obowiązku podawania list książek w czerwcu.

02.10.2014

MF: nowe ramówki obciążą budżety samorządów

Zmiana dotycząca ramowych planów nauczania zwiększy liczbę godzin zajęć, a tym samym także koszty - zwraca uwagę resort finansów. Podkreśla, że wpływ noweli na sektor finansów publicznych wymaga...

24.09.2014

Nauczyciele bez podwyżek do 2016 r.

Nauczyciele nie mogą liczyć na podwyżki co najmniej do stycznia 2016 r. Nie zwiększy się także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pedagogów, pozostanie na poziomie z 2012 r. - wynika...

19.09.2014

Weszły w życie zmiany w pieczy zastępczej

Od 19 września br. obowiązuje część zmian wprowadzanych ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw .

19.09.2014

Wzrasta wynagrodzenie minimalne

Samorząd terytorialny

1750 zł (wzrost o 70 zł) wyniesie w 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę. Nowa stawka została opublikowana w rozporządzeniu rady ministrów w tej sprawie.

17.09.2014

Mniej pracy przy wypełnianiu arkuszy ocen

Resort edukacji ograniczył uciążliwe obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej. Nie trzeba będzie wypełniać arkusza ocen ucznia, który opuszcza placówkę.

11.09.2014