Senat poprawił nowelizację ustawy o archiwach

Samorząd terytorialny

Celem zmian jest m.in. ułatwienie gromadzenia i przechowywania oraz zarządzania dokumentacją elektroniczną, uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia systemów...

10.03.2015

W Polsce ma być jeden system uznawania kwalifikacji

Wprowadzeniu systemu, który ma umożliwić dostęp do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania w Polsce - służyć będzie przygotowywana w MEN ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji,...

09.03.2015

Płace w oświacie będą zamrożone na kolejny rok

Mimo protestów nauczycielskich związków zawodowych nauczyciele nie mogą liczyć na podwyżki. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej, które powiela minimalne kwoty...

09.03.2015

Ocena opisowa także dla gimnazjalisty

Oceny opisowe będzie można stosować nie tylko w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Taką zmianę wprowadzi nowela ustawy o systemie oświaty, której opis publikuje Dyrektor Szkoły.

06.03.2015

Od 1 lipca nowe zasady emisji obligacji

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 lipca br. wejdzie w życie nowa ustawa o obligacjach, wprowadzająca m.in. prawną podstawę do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy.

06.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski