Zmiany w organizacji roku szkolnego w zawodówkach

Resort edukacji przygotował nowelizację rozporządzenia regulującego organizację roku szkolnego. Zajęcia w ostatnich klasach szkół zawodowych nie będą już kończyć się wcześniej.

22.01.2015

Awans zawodowy także po urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński wkrótce przestanie być przeszkodą w kontynuowaniu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Lukę w prawie usunie uchwalona niedawno nowela ustawy o systemie oświaty.

20.01.2015

Nowe podstawy kształcenia w zawodach podpisane

Z podstawy programowej kształcenia w zawodach znikną wytyczne dotyczące ratowników medycznych i dietetyków. W rozporządzeniu znajdą się natomiast zapisy dotyczące techników klimatyzacji i osób...

19.01.2015

Kurs na opiekuna wypoczynku nie tylko przez internet

Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo dzieci wyjeżdzających na kolonie i zimowiska.

19.01.2015

Zmiana szkoły już na nowych zasadach

Oblanie przedmiotu artystycznego nie musi już skutkować koniecznością powtarzania klasy - wystarczy przenieść się do szkoły ogólnokształcącej. Weszły w życie nowe regulacje dotyczące przechodzenia...

16.01.2015