Obwodowa szkoła przyjmie cudzoziemca

Resort edukacji ureguluje kwestię przyjmowania cudzoziemców do szkół i przeszkoli. Rozporządzenie wprost stanowi, że niezależnie od obywatelstwa, każdy uczeń zamieszkały na terenie RP - niezależnie...

05.12.2014

W 2015 r. nie wzrośnie odpis na ZFŚS dla nauczycieli

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową zamrażającą na kolejny rok płace w sektorze budżetowym. Zakłada ona także utrzymanie na dotychczasowym poziomie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...

28.11.2014

Rząd za rozszerzeniem listy zakazanych substancji

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, rozszerzającą listę zakazanych substancji o kolejne dopalacze. Ustawa wprowadzi również ograniczenia w sprzedaży...

19.11.2014

Nowe uchwały PKW dotyczące wyborów samorządowych

Samorząd terytorialny

Państwowa Komisja Wyborcza zmodyfikowała niektóre wzory protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych oraz określiła wytyczne wiążące organy wyborcze.

14.11.2014

Łatwiej o pracę w polskiej szkole za granicą

Resort edukacji chce złagodzić wymogi stawiane nauczycielom, którzy chcą podjąć pracę w polskiej szkole za granicą. Nie trzeba już będzie przedstawić oceny pracy z ostatnich pięciu lat przed...

13.11.2014