Określono symbole informujące o zakazie kąpieli

Samorząd terytorialny

Minister Zdrowia określił symbole informujące o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku przez organizatora kąpieliska, kolorystykę symboli oraz rozmiary i obszary ochronne znaków...

16.11.2015

Opublikowano zmiany w klasyfikacji zawodów

Kierowca mechanik i jeździec znajdą się wkrótce na liście zawodów szkolnictwa zawodowego. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące tę kwestię.

16.11.2015

Powiększenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Samorząd terytorialny

Powiększenie obszaru legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy...

16.11.2015

Łatwiej o certyfikaty znajomości języka polskiego

Osoby, ubiegające się o certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego, będą miały do nich łatwiejszy dostęp. W czwartek w życie wchodzi nowelizacja ustawy o języku polskim, dzięki której...

12.11.2015

Opublikowano ustawę o rewitalizacji

Samorząd terytorialny

3 listopada opublikowano ustawę z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (poz. 1777). Ustawa wejdzie w życie 18 listopada (z wyjątkiem art. 37, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.).

06.11.2015

Placówki wychowawcze wkrótce na nowych zasadach

Minister edukacji podpisała zmiany w wymogach stawianych placówkom publicznym. Chodzi przede wszystkim o poprawę warunków panujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i podobnym im podmiotom.

04.11.2015

Nowy wzór protokołu uznania ojcostwa

Samorząd terytorialny

Wzór protokołu uznania ojcostwa uzupełniony został o część dotyczącą uznania dziecka, które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji.

03.11.2015

Opłaty reklamowe do gmin, opublikowano nowelizację

Samorząd terytorialny

7 listopada br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na mocy nowych przepisów gminne dochody powiększą się o wpływy z opłaty reklamowej od umieszczanych...

30.10.2015

Subwencja w 2016 r. wyższa o 98 zł

Samorząd terytorialny

W 2016 r. subwencja oświatowa wzrośnie o ok. 98 zł na jednego ucznia. Nie będzie zmian w wyliczaniu pieniędzy dla gmin nieprowadzących szkół.

27.10.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski