Z dniem 16 czerwca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r. (Dz. U. poz. 750). Z treści rozporządzenia wynika, że w 2016 r. opłaty abonamentowe będą wyższe niż w roku 2015 - za używanie odbiornika radiofonicznego o 50 gr, natomiast za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego o 1,40 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wyniesie w przyszłym roku 7 zł za jeden miesiąc (w tym roku jest to 6,50 zł), natomiast opłatę za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego ustalono na poziomie 22,90 zł za jeden miesiąc (w tym roku wynosi ona 21,50 zł). Na dotychczasowym poziomie pozostaną procentowe zniżki za uiszczenie opłaty za dwa lub więcej miesięcy z góry. Przy ich uwzględnieniu opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wyniesie: 13,60 zł za dwa miesiące, 20,15 zł za trzy miesiące, 39,90 zł za sześć miesięcy, 75,60 zł za rok kalendarzowy. Natomiast używanie odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego kosztowało będzie: 44,45 zł za dwa miesiące, 65,95 zł za trzy miesiące, 130,55 zł za sześć miesięcy, 247,30 zł za rok kalendarzowy.

Zgodnie z komunikatem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji decyzja o nowych stawkach podyktowana jest koniecznością zapewnienia stabilności finansowej mediom publicznym w obliczu coraz niższej ściągalności abonamentu pochodzącego z bieżących wpłat.