Obowiązuje standaryzacja pism urzędowych dot. firm

Obowiązująca od 25 grudnia br. ustawa wprowadza jednolite wzory wniosków (przygotowanych w formie dokumentów elektronicznych) w niektórych procedurach administracyjnych związanych z wykonywaniem...

30.12.2014

Subwencja w 2015 r. o 61 zł wyższa

W przyszłym roku na jednego ucznia przypadać będzie o ok. 61 zł więcej niż w 2014 r. Takie zapisy znalazły się w rozporządzeniu określającym sposób podziału subwencji oświatowej.

19.12.2014

Pełnoletni uczeń sam wystąpi o opinię poradni

Pełnoletni uczeń sam będzie mógł zawnioskować o wydanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie zmiany przewiduje rozporządzenie, którego projekt MENprzekazało do konsultacji...

17.12.2014

ZNP chce, by ustawa zakazała przekazywania szkół

Do ustawy o systemie oświaty powinien zostać dodany przepis wprost zakazujący przekazywania szkół i placówek oświatowych spółkom komunalnym - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. W rozmowie z...

12.12.2014

Dyrektor określi, co można sprzedawać w sklepiku

Nowela zakazująca sprzedaży niezdrowej żywności na terenie placówek oświatowych przyzna dyrektorom prawo określania listy produktów, które znajdą się na półkach szkolnego sklepiku.

11.12.2014