Samorządy zyskają na nowych przepisach dot. obligacji

Samorząd terytorialny

1 lipca tego roku w życie wchodzi nowa ustawa o obligacjach, która ma wesprzeć rozwój rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,...

28.04.2015

Egzamin zawodowy wkrótce na nowych zasadach

Minister edukacji podpisała rozporządzenie szczegółowo regulujące zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Przepisy dostosowane zostaną do marcowej noweli ustawy o...

28.04.2015

Kombatant otrzyma świadczenie w państwie zamieszkania

18 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przekazywanie polskich świadczeń przysługujących kombatantom za granicę do państw nieumownych (czyli państw innych niż państwa należące do...

22.04.2015

Za pół roku zmieni się prawo spadkowe

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowela wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

20.04.2015

Zmiana szkoły może uratować przed powtarzaniem klasy

Uczeń, który nie zaliczył przedmiotów zawodowych, będzie mógł podjąć naukę w klasie programowo wyższej po przeniesieniu się do liceum. Nowe regulacje wprowadzi rozporządzenie, którego projekt...

20.04.2015