Kurator od razu zlikwiduje niebezpieczne kolonie

Resort edukacji przygotował nowelizację ustawy o systemie oświaty dotyczącą zasad organizacji wypoczynku. Kuratorzy oświaty będą mieli więcej uprawnień pozwalających im wyegzekwować swoje zalecenia.

29.01.2015

Zmiany w organizacji roku szkolnego w zawodówkach

Resort edukacji przygotował nowelizację rozporządzenia regulującego organizację roku szkolnego. Zajęcia w ostatnich klasach szkół zawodowych nie będą już kończyć się wcześniej.

22.01.2015