Niezgodny z prawem unijnym handel drewnem będzie karany

Samorząd terytorialny

Znowelizowana ustawa o lasach przewiduje kary pieniężne za naruszenie przepisów unijnych dotyczących m.in. przewozu produktów z drewna oraz wprowadzenia do obrotu drewna lub produktów z drewna.

01.06.2015

Technik mody na liście zawodów szkolnictwa zawodowego

Technik przemysłu mody z kwalifikacjami: projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz organizacja procesów wytwarzania tych produktów to kolejna profesja, której uczyć będą szkoły zawodowe.

27.05.2015

Trudniej o wspomagacze na uczniowską imprezę

Senat bez poprawek przyjął ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące dopalaczy oraz handlu lekami sprzedawanymi bez recepty. Aptekarz będzie mógł odmówić sprzedaży leku zawierającego pseudoefedrynę.

21.05.2015

Wkrótce budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia

Samorząd terytorialny

Znowelizowane przepisy Prawa budowlanego przewidują możliwość budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Nowelizacja wejdzie w życie 28 czerwca br.

18.05.2015

Zmiana zasad przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy zmieniają zasady przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. Nakładają również na kierowców autobusów obowiązek informowania pasażerów o konieczności używania pasów bezpieczeństwa.

14.05.2015