Wyższe stawki abonamentu RTV w 2016 r.

KRRiT podniosła stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego - za używanie odbiornika radiofonicznego o 50 gr, natomiast za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika telewizyjnego i...

18.06.2015

PESEL ucznia trzeba wpisać do legitymacji

PESELucznia musi znaleźć się w legitymacji szkolnej, nawet jeżeli w druku brakuje rubryki na jego wpisanie. W takiej sytuacji do dokumentu trzeba dodać adnotację.

17.06.2015

Więcej zawodów bez egzaminów eksternistycznych

Resort edukacji rozszerzy wykaz zawodów, w których zakresie nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego. Zmienią się też regulacje dotyczące składania deklaracji o przystąpieniu do takiego...

15.06.2015

Są nowe regulacje ws. dozoru elektronicznego

Sposób oraz szczegółowe warunki wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego, zawiera nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 maja 2015 r....

11.06.2015

Samorządy będą mogły pomóc represjonowanym w PRL

Samorząd terytorialny

Od 31 sierpnia br. będą obowiązywały zasady przyznawania szczególnego statusu działaczom opozycji i osobom represjonowanym z powodów politycznych w PRL. Z uzyskaniem statusu związana będzie dodatkowa...

09.06.2015