Rada Ministrów przekazała do uzgodnień projekt rozporządzenia ws. warunków udzielania uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Programem "Wyprawka Szkolna" od września objęci zostaną uczniowie, którzy rozpoczną naukę w trzeciej klasie szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej i IV klasie technikum.

Spór o "Wyprawkę szkolną" dla niepełnosprawnych>>

O dofinansowanie starać się będą mogli także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, a także dotknięci autyzmem lub zespołem Aspergera. Podobnie jak w poprzednich latach, prawo do dofinansowania zależało będzie od dochodu na osobę w rodzinie - kryteria określają: ustawa o świadczeniach rodzinnych i ustawa o pomocy społecznej.

"Wyprawka szkolna" dla większej liczby uczniów>>