Enel-Med: rok 2014 dobrym rokiem dla spółki

Rok 2014 był bardzo dobrym rokiem dla spółki Centrum Medyczne Enel-Med, zarówno od strony wzrostu przychodów, jak i poprawy efektywności prowadzonej działalności. Najważniejszym wydarzeniem, jakie...

01.04.2015

Świętokrzyskie: urzędnik NFZ podejrzany o korupcję

Ponad 180 tys. zł łapówek miał przyjąć pracownik Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, który kontrolował rozliczanie z aptekami refundowanych przez fundusz...

31.03.2015

Episkopat krytykuje rządowy projekt ustawy o in vitro

Rządowy projekt ustawy o in vitro jest radykalny, odrzuca wszelką wrażliwość na wartość i podmiotowość życia ludzkiego na etapie embrionalnym, a zarodek ludzki jest w nim traktowany na równi z grupą...

31.03.2015

CBOS: 85 procent Polaków słyszało o autyzmie

Zdecydowana większość Polaków (85 procent) słyszała o autyzmie, z osobą nim dotkniętą zetknęło się - choćby za pośrednictwem mediów - 62 procemt osób, jednak znajomość cech najbardziej typowych dla...

31.03.2015

Ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy - konstytucyjne

Ograniczenia klauzuli sumienia zawarte w ustawie o zawodzie lekarza są zgodne z konstytucją - uznała Prokuratura Generalna w opinii dla Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy zaskarżyła do TK przed...

31.03.2015