Nowym integratorem w ramach Projektu zostało konsorcjum firm CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. oraz Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.

Projekt P1 ma na celu budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom, w tym między innymi podmiotom leczniczym, aptekom i praktykom lekarskim, a także  obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. 

Jak wyjaśnia CSIOZ, realizacja Projektu przyniesie poprawę jakości obsługi pacjentów, wynikającą z podniesienia jakości i dostępności informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych oraz usprawnienia obsługi pacjenta poprzez umożliwienie realizacji elektronicznych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W styczniu 2015 roku CSIOZ informował o odstąpieniu od umowy związanej z projektem P1 prze firmę Unizeto Technologies S.A., która była odpowiedzialna za realizację za tzw. szyn usług oraz system administracji.

Czytaj: CSIOZ: zmiana integratora Projektu P1 >>>