Zaburzenia depresyjne występują u około 1/5 pacjentów zgłaszających się do lekarzy pierwszego kontaktu, ale w połowie przypadków nie są właściwie rozpoznawane. Depresja może wpływać na życie społeczne, relacje w rodzinie, karierę i samoocenę. Kobiety i mężczyźni inaczej przechodzą tę chorobę. Kobiety są nie tylko bardziej narażone na depresję nerwicową, ale także jej przyczyny i objawy są inne niż u mężczyzn. Kobiety chorujące na depresje są częściej hospitalizowane, a depresja u nich wiąże się z większym ryzykiem przewlekłego przebiegu.

Czytaj: 14 stycznia rusza IX edycja kampanii Forum Przeciw Depresji >>>

- Na większą liczbę przypadków depresji u kobiet wpływają czynniki hormonalne, genetyczne i psychospołeczne. Szczególne natężenie depresji występuje u kobiet w wieku rozrodczym, także przy leczeniu niepłodności. Zaburzenia nastroju typowe dla kobiet to zaburzenia okołomiesiączkowe, depresje okresu ciąży i poporodowe oraz zaburzenia nastroju związane z menopauzą. W ramach tegorocznych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją chcemy zwrócić uwagę Pań na problem depresji. Warto podkreślić, że podjęcie leczenia umożliwia pełny powrót do zdrowia – powiedział dr Dariusz Wasilewski, psychiatra, dyrektor Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii w Warszawie.

Celem działań podejmowanych w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zmiana postaw społecznych w stosunku do osób chorych psychicznie, a także zachęcanie samych chorych do podjęcia specjalistycznego leczenia.

W ramach obchodów tej inicjatywy Stowarzyszanie „Aktywnie Przeciwko Depresji” już po raz siódmy organizuje Charytatywny Koncert Pogodny, w którym biorą udział artyści, aktywnie angażujący się w ideę edukacji i profilaktyki chorób psychicznych.

Stowarzyszenie przekonuje, że o tej chorobie można mówić również pogodnie. Stąd też pomysł, aby przez koncerty i inne wydarzenia artystyczne popularyzować wiedzę na temat depresji. Tegoroczny, siódmy koncert charytatywny odbędzie się 23 lutego w Teatrze Polonia w Warszawie. 

Depresja jest ciężką, przewlekłą chorobą, która wymaga pomocy lekarskiej oraz wsparcia rodziny i przyjaciół. Osoby z zaburzeniami psychicznymi często odbierane są jako dziwne lub niebezpieczne, a ich problemy są bagatelizowane. Chorzy są nieakceptowani przez otoczenie. Taka stygmatyzacja ma bardzo negatywne skutki. Jak podkreślają eksperci chorzy boją się przyznać, że cierpią na takie zaburzenia, boją się pójść do psychiatry po pomoc. Nawet jeżeli przebrną przez etap diagnozy i leczenia, mają problemy z powrotem do normalnego funkcjonowania. Ze względu na fakt, iż jest to problem z psychiką, wstyd i stereotypy powodują jednak, że wciąż mało kto myśli o tej chorobie w sposób tak poważny, jak myślimy o zagrożeniach wynikających z cukrzycy, nowotworów, czy chorób układu krążenia. Szybko zdiagnozowana i odpowiednio leczona daje szansę na wyzdrowienie (w 80 procentach  przypadków depresji leczenie farmakologiczne przynosi poprawę).

Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” działa od 2003 roku poprzez podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, organizując różnego rodzaju akcje edukacyjne. Prowadzone działania na rzecz chorych na depresję, sprzeciwiają się ich marginalizowaniu i stygmatyzacji. Dotychczas rozdystrybuowano paręset tysięcy bezpłatnych broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych. Stowarzyszenie organizowało również „białe niedziele” w gminach, gdzie wcześniej nie było możliwości poradzić się psychiatry. Przygotowano i przeprowadzono wykłady i szkolenia dla nauczycieli oraz mediów na temat przeciwdziałania samobójstwom wśród młodzieży. Stowarzyszenie od lat organizuje „Koncerty Pogodne”, aby w inny sposób zwrócić uwagę na problem depresji.