- Naszą decyzję w tej sprawie uzasadniają nie tylko wątpliwości prawne, ale także pierwsze doświadczenia wynikające z wprowadzania pakietu w życie. Chaos, ograniczenia finansowe i naciski administracyjne wynikające z wdrażania zapisów pakietu zagrażają wielu pacjentom. Szczególne trudności w leczeniu chorych dostrzegamy w przypadku schorzeń nowotworowych, z których wiele - jak się okazuje - z różnych powodów nie kwalifikuje niektórych pacjentów do objęcia ich szybką ścieżką diagnostyczną w ramach pakietu. Narastają także problemy w leczeniu pacjentów nieonkologicznych. Leczenie i opieka nad chorymi zostały w wielu aspektach utrudnione, a zamiast skrócenia kolejek, w wielu placówkach kolejki wydłużyły się. Życie i zdrowie pacjentów nie może być przedmiotem eksperymentów politycznych, a lekarze nie mogą tracić zaufania chorych przez chaos spowodowany niedopracowaną rewolucją systemową - podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz.

Czytaj: Lekarze postulują zmiany w pakiecie onkologicznym >>>

Prezes Rady zaapelował jednocześnie do lekarzy, aby nie zważając na trudności z pakietem, wybierali diagnostykę i sposoby leczenia najlepsze dla chorych.

- My lekarze oczywiście doskonale wiemy, że bez względu na ogromne trudności jakie powstały w leczeniu chorych w związku z pakietem onkologicznym, nigdy nie możemy pozostawić naszych pacjentów. Dobro chorego a nie zapisy pakietu mają być dobrem najwyższym - dodaje prezes NRL.

Rada w swoim stanowisku podkreśla fakt, że przepisy zawarte w pakiecie zostały wprowadzone bez uwzględnienia opinii samorządu lekarzy, innych organizacji reprezentujących uczestników systemu ochrony zdrowia oraz wielu ekspertów. 

„Wdrażanie pakietu onkologicznego odbywa się pospiesznie i chaotycznie. Samorząd lekarski od początku krytykował niektóre przewidziane w nim rozwiązania, a żadna z merytorycznych uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Lekarską w ramach konsultacji społecznych i prac parlamentarnych nie została przyjęta” – czytamy w stanowisku.  

Stanowisko Rady w sprawie pakietu sprawie zostało podjęte w nawiązaniu do wstępnej analizy opracowanej przez Kancelarię Prawną Domański, Zakrzewski, Palinka, z której wynika między innymi, że wprowadzenie indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów powoduje zbyt daleko idące konsekwencje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w razie  nieosiągnięcia tego współczynnika a także, że pakiet powoduje bezzasadne różnicowanie lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie uprawnienia do wystawiania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.