Lekarze zwracają uwagę, że zgodnie z obecnymi funkcjonalnościami wszelkie dane medyczne należy uzupełniać ręcznie po wydrukowaniu karty DILO. To znacznie wydłuża proces wypełniania karty, powoduje poważne utrudnienia w przypadku zagubienia karty. Aplikacja winna umożliwiać uzupełnienie danego etapu o informacje medyczne ważne z punktu widzenia procesu terapeutyczno-diagnostycznego stwierdzone na różnych etapach leczenia. Obecnie brak jest możliwości edycji karty DILO po zakończonym danym etapie (diagnostyka wstępna, zabieg operacyjny, diagnostyka pogłębiona, konsylium, leczenie). Brak mechanizmu umożliwiającego komunikację pomiędzy systemem informatycznych szpitala  a aplikacją DILO oraz Rejestrem Nowotworów Złośliwych znacznie wydłuża obecnie procedury.

Lekarze postulują też wykluczenie z pakietu onkologicznego części specjalizacji. Dotyczy to między innymi chorób wewnętrznych,  geriatrii, rehabilitacji, dermatologii stacjonarnej (pakiet onkologiczny z nowotworów skóry obejmuje wyłącznie czerniaka), opieki paliatywnej.

Czytaj: Pierwsze podsumowania pakietu onkologicznego po pierwszym kwartale >>>

Szpital wnioskuje również o rozszerzenie zakresu chorób leczonych w ramach pakietu na oddziałach onkologicznych. Z niewiadomych przyczyn pakiet obejmuje tylko jedną z grup chorobowych.

Już w połowie grudnia 2014 roku lekarze z krakowskiego szpitala skierowali do NFZ pierwszą listę 29 pytań dotyczących pakietu onkologicznego. W połowie stycznia 20145 dołączyli drugą, która wynika z praktycznych doświadczeń dotyczących obsługi chorych. Kolejna lista zawiera 13 istotnych pytań i wniosków. Do tego momentu zarząd szpitala nie otrzymał odpowiedzi na żadną z wątpliwości czy uwag.

Specjaliści ze Szpitala Specjalistycznym im. Rydygiera i Centrum Radioterapii Amethyst w ciągu pierwszego miesiąca 2015 roku wydali 270 kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO).  Krakowska placówka realizuje pakiet onkologiczny w jednym z najszerszych zakresów w województwie małopolskim. 

Wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia od 1 stycznia 2015 roku pakiet onkologiczny ma docelowo gwarantować szybszą diagnozę i sprawniejsze leczenie chorych na nowotwory. Wdrożenie nowych przepisów nie wszędzie jednak przebiega płynnie i pojawia się wiele pytań związanych z obsługą pacjentów.

- Dyskusje na temat pakietu onkologicznego trwają, ale dla nas najważniejszy jest fakt, że daje on chorym szansę na przyspieszenie procedur diagnostycznych i leczniczych, dlatego skupiliśmy się na szybkim wdrożeniu wszystkich zapisów pakietu onkologicznego. Pierwszą kartę DILO wydaliśmy już 2 stycznia 2015 na Oddziale Chirurgii Ogólnej Onkologicznej – mówi lek. med. Bożena Kozanecka, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera. – Obecnie wszystkie oddziały szpitalne i poradnie, w których obowiązuje pakiet onkologiczny, wydają karty DILO. Dotyczy to również Podstawowej Opieki Zdrowotnej działającej przy naszym szpitalu.

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie to jedna z największych w Małopolsce placówek medycznych, dysponująca ponad 600 łóżkami. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ponad 28 000 pacjentów, z których około 20 procent to osoby chore na nowotwory. Z tego powodu zakres usług zakontraktowanych przez NFZ w ramach pakietu onkologicznego w tej placówce jest bardzo szeroki. Dotyczy oddziałów szpitalnych: hematologii, onkologii klinicznej, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, Centrum Oparzeń, ortopedii i traumatologii, okulistyki, otolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, urologii, radioterapii.

W ramach pakietu onkologicznego pacjenci mogą zgłaszać się również do przyszpitalnych poradni specjalistycznych w zakresie: hematologii, dermatologii i wenerologii, neurologii, stwardnienia rozsianego, onkologii, radioterapii i brachyterapii, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, proktologii, okulistyki, otolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, urologii.

Powołane zostało specjalne stanowisko koordynatora ds. pacjenta onkologicznego, a w rejestracji uruchomiono dwa odrębne okienka dla pacjentów z kartą DILO.

Czytaj: Trzeba zmienić zasady funkcjonowania pakietu onkologicznego  >>>

Pierwszą kartę DILO Centrum Radioterapii Amethyst wystawiło 7 stycznia 2015 roku. Połowę z dotąd wydanych kart otrzymali pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 i karta tylko sankcjonuje ich status chorych onkologicznie. Docelowo 80 procent pacjentów Centrum będzie leczyło się w ramach pakietu onkologicznego.

Zdecydowanie wolniej pojawiają się w Centrum Radioterapii Amethyst pacjenci z już wydaną kartą w zewnętrznych placówkach medycznych. Na razie było ich tylko 10.
- Najbardziej niepokojące jest to, że wszystkie 10 kart było źle wystawionych. Jedna z pacjentek musiała jeszcze raz jechać do lekarza, który kartę wystawił – mówi Robert Maślankowski, dyrektor operacyjny Centrum Radioterapii Amethyst. – Wydaje się, że w wielu placówkach zabrakło szkolenia z zakresu nowych dokumentów. Dla nas ta sytuacja też nie jest łatwa. System, w którym generujemy karty, często się zawiesza, logowanie trwa bardzo długo. Z tego powodu wypełnienie dość prostego dokumentu nierzadko zajmuje ponad godzinę. Wiele spraw wymaga wyjaśnienia, bo karta nie przewiduje licznych komplikacji, które mogą się wiązać z procesem leczenia onkologicznego.

Pakiet onkologiczny obligatoryjnie nakazuje zwoływanie konsyliów medycznych, które podejmują decyzję o najlepszym sposobie leczenia każdego pacjenta. To co dla większości placówek w Polsce jest nowością, w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera funkcjonuje od początku 2014 roku, gdy powołanych zostało 9 zespołów wielodyscyplinarnych: głowy i szyi,  piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowego, narządów rodnych,  kości, układu chłonnego, skóry, tkanek miękkich i czerniaka, klatki piersiowej i płuc.

Roczne doświadczenia pokazują, że to rozwiązanie organizacyjne ma olbrzymie zalety. Zespołowe omówienie terapii zwiększa efektywność leczenia, pozwala na dobór najbardziej optymalnej terapii. Nierzadko pozwala na skrócenie czasu diagnostyki, ponieważ wszyscy specjaliści spotykają się razem i pacjent nie musi być odsyłany na kolejne, często czasochłonne, dodatkowe konsultacje. 

- Od początku naszej działalności w Polsce propagowaliśmy zespoły wielodyscyplinarne jako bardziej skuteczny i przyjazny dla pacjenta sposób podejmowania decyzji na temat przebiegu leczenia onkologicznego – mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes RTCP, spółki zarządzającej Centrum Radioterapii Amethyst. – To, że pakiet onkologiczny zastosował takie właśnie rozwiązanie, jest dużym krokiem w rozwoju onkologii. Nasze roczne doświadczenia pokazują, że dzięki konsyliom leczymy sprawniej i skuteczniej.