Kampania edukująca na temat powikłań cukrzycy

Co roku na skutek powikłań cukrzycy umiera w Polsce 21 tysięcy osób, a kilka tysięcy traci nogę. Powikłaniom tym można zapobiegać stosując się do zaleceń lekarza i dobrze kontrolując chorobę...

07.08.2015

Grupa Muszkieterów przebadała 2346 kobiet

Od stycznia do czerwca 2015 roku mieszkanki województwa lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego miały szansę poddać się profilaktycznym badaniom mammograficznym w ramach prozdrowotnego programu...

06.08.2015

Kierownik SP ZOZ-u odpowiada za sprawozdanie finansowe

Ze stanowiska Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wynika, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego SP ZOZ są zobowiązani...

06.08.2015