- Bezzębność polskich seniorów będzie się pogłębiać, jeśli nie powstanie rządowy program stomatologicznej opieki senioralnej i nie zwiększą się wydatki na opiekę stomatologiczną osób starszych. W najbliższych latach nasze społeczeństwo będzie starzeć się szybciej, tym samym problemy dentystyczne seniorów będą się zwiększać. To ma z kolei ogromny wpływ na ogólny stan zdrowia tych osób – podkreśla wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej i przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL Agnieszka Ruchała-Tyszler.

Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że 10 procent wszystkich nowotworów złośliwych to nowotwory jamy ustnej. Ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej wzrasta po 50 roku życia. W przypadku nowotworów złośliwych jamy ustnej zachorowalność w Polsce jest prawie półtora raza większa niż w Unii Europejskiej. 

- Nie można utrzymywać stanu, w którym rośnie zagrożenie dla pacjentów. NFZ sprawia, że na protezę oczekuje się nawet dłużej niż rok, seniorzy zmuszeni są do stosowania protez, które niszczą zdrowe zęby, a zupełnie lekceważone są osoby starsze przykute do łóżka, które nie mogą dojechać do gabinetu dentysty. Brak jest także skutecznej edukacji seniorów z zakresu higieny jamy ustnej i poważnych chorób, które są efektem nieleczonych zębów – dodaje wiceprezes NRL. 

NIL ostrzega, że problem będzie narastał, gdyż z roku na rok starzejemy się dużo szybciej. potwierdzają to najnowsze dane GUS-u. W wieku senioralnym (mężczyźni 65+, kobiety 60+) jest obecnie 7,3 mln Polaków, czyli blisko 20 procent z 38,5 mln całej populacji. Do 2030 roku liczba ludzi w tym wieku ma wzrosnąć do 33 procent, a liczba osób powyżej 80 roku życia będzie wynosiła 2,2 mln przy systematycznym spadku liczby ludności w Polsce. 

Czytaj: Prywatne wydatki na stomatologię kilkakrotnie wyższe niż NFZ >>>

- Dane demograficzne są nieubłagane. W ubiegłym roku przeciętna długość życia wyniosła prawie 74 lata w przypadku mężczyzn i blisko 82 w przypadku kobiet. To oczywiście cieszy, ale jednocześnie oznacza, że państwo musi dłużej otaczać opieką osoby starsze – w tym także z zakresu stomatologii. Państwo musi wprowadzić kompleksowe leczenie stomatologiczne w ramach NFZ, możliwość wykonania nowej protezy w każdym uzasadnionym przypadku – a nie tylko raz, zwiększyć dostępność do opieki dentystycznej – szczególnie w małych miejscowościach i na wsiach oraz finansować transport do gabinetu stomatologicznego i wprowadzić kartę opieki stomatologicznej seniora – apeluje Agnieszka Ruchała-Tyszler. 

NIL podkreśla, że konieczne zmiany będą możliwe tylko przy zwiększeniu wydatków na opiekę stomatologiczną i w ramach rządowego programu senioralnej opieki stomatologicznej. Wydatki NFZ na opiekę stomatologiczną w 2015 roku wynoszą 1 mld 75 mln zł wobec 1 mld 80 mln zł w 2014 roku. W tym roku na leczenie stomatologiczne jednego Polaka przypada zaledwie 45,43 zł rocznie.

Wyniki badań dotyczące stanu uzębienia Polaków przedstawiono 2 lipca 2015 roku podczas konferencji prasowej pt.: „Bezzębna starość w Polsce! Czy NFZ niszczy zęby Polaków?”, która odbyła się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.