Leczenie osób chorych na AIDS

Konstytucja w art. 68 ust. 1 ustanawia prawo do ochrony zdrowia i jako gwarancję tego prawa w ust. 4 władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych (...). Ograniczenie w zakresie...

21.09.2007

Apteki pod kontrolą Narodowego Funduszu Zdrowia

29 września 2007 r. wejdą w życie przepisy antykorupcyjne dotyczące rynku aptecznego. Znowelizowana ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

21.09.2007

Controlling w zakładach opieki zdrowotnej

Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza W centrum działań rachunkowości finansowej uregulowanej prawnie - jest pomiar i ewidencja transakcji oraz okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych,...

14.09.2007

Finansowanie programów zdrowotnych

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408) zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki na realizację programów...

07.09.2007

Definicja zawodu medycznego

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej u.z.o.z. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89) określa w art. 18d ust. 1 pkt 1, że osobą wykonującą zawód medyczny jest...

07.09.2007
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski