Kierownik POZ ma prawo wezwać karetkę pogotowia

Czy kierownik POZ ma prawo wezwać karetkę pogotowia (karetkę systemową) w celu przewiezienia pacjenta POZ do najbliższego szpitala gdy wymaga tego stan jego zdrowia, czy też sam we własnym zakresie...

24.12.2012

Na co może liczyć pacjent w SOR?

Niniejszy komentarz porusza problematykę funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Opisując charakterystykę szpitalnego oddziału ratunkowego, dąży do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czego...

24.12.2012

Inwestowanie w zdrowie się opłaca

Kupno Lux Medu, jednej z dwóch największych grup medycznych w Polsce, z całą pewnością będzie dla Bupy dobrą inwestycją.

24.12.2012

FPZ o problemach z wdrażaniem eWUŚ

Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego ponownie spotkał się z kierownictwem NFZ. Rozmowy dotyczyły konieczności rozwiązania problemów związanych z wdrażaniem systemu eWUŚ, z wystawianiem recept...

21.12.2012

Będą nowe leki na szpiczaka mnogiego

Szpiczak mnogi ciągle jest chorobą nieuleczalną. Pojawia się jednak coraz więcej nowych leków, dających bardzo dobre efekty terapeutyczne nawet u tych chorych, u których przestały działać najlepsze...

21.12.2012

Lekarze zatrzymani przez CBŚ

Sześciu lekarzy, podejrzanych o współpracę z gangiem, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Medycy mieli fałszować dokumentację lekarską,...

21.12.2012

Znaczący wzrost zachorowań na grypę w Polsce

W drugim tygodniu grudnia odnotowano 62 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę; to znacznie więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Do szpitali trafiło 200 osób - poinformowano w...

20.12.2012

Lista leków refundowanych na 2013

Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało projekt wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2013 roku.

20.12.2012