21 czerwca 2013 r. na stronach NFZ pojawił się raport dotyczący realizacji szpitalnych świadczeń...
24.06.2013
21 czerwca 2013 r. Prezydium NRL podjęło stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Ministra...
24.06.2013
NFZ planuje wprowadzenie tzw. bilansów dla określonych grup pacjentów - chodzi tu w szczególności o...
24.06.2013
Testy genetyczne są dzisiaj poza prawem. Można sobie sprawdzić kandydata na pracownika, na...
24.06.2013
Ponad 95 proc. rodziców szczepi swoje dzieci do 12. roku życia, zgodnie z obowiązującym kalendarzem...
24.06.2013
Świadomość zagrożenia osteoporozą w Polsce jest wciąż za mała, zarówno wśród chorych, jak i lekarzy...
23.06.2013
W Radomiu powstanie największe w kraju Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W planach jest rozbudowa...
22.06.2013
22 czerwca 2013 r. Wojewoda Pomorski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, Prezydent Miasta...
21.06.2013
Jak poinformowało biuro Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski został wybrany na...
21.06.2013
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował list do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w którym...
21.06.2013
Do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które udostępniło system informatyczny do...
21.06.2013
24 czerwca odbędzie się 17 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane...
21.06.2013
Szef MSZ Niemiec Guido Westerwelle powiedział w piątek w Kijowie, że na spotkaniu z prezydentem...
21.06.2013
Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zezwolił w czwartek na sprzedaż bez ograniczeń pigułki...
21.06.2013
Nowotwory układu moczowo-płciowego, w tym głównie rak prostaty, są już główną przyczyną zachorowań...
21.06.2013
W przyszłym tygodniu zostaną podpisane umowy z klinikami uczestniczącymi w rządowym projekcie...
21.06.2013
Kilka tureckich organizacji lekarskich wyraziło w czwartek ubolewanie z powodu masowego użycia...
21.06.2013
Ponad jedna trzecia kobiet na świecie pada ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej, co stanowi...
21.06.2013
Komisja Europejska upomniała w czwartek Polskę ws. konieczności wdrożenia dyrektyw dotyczącej...
20.06.2013
Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 19 czerwca 2013 roku z obrotu na terenie całego...
20.06.2013
Diagnozowaniem i leczeniem skutków urazów u ofiar wypadków będzie się zajmowało otwarte w czwartek...
20.06.2013
Reforma zasad refundacji leków wprowadziła dużo zmian w zakresie funkcjonowania aptek. Zmiany w...
20.06.2013
Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 19 czerwca 2013 r. z obrotu na terenie całego...
20.06.2013
Na stronie resortu ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego...
20.06.2013
27 czerwca 2013 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny...
20.06.2013
4 lipca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyznaczenia...
20.06.2013
Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 13 czerwca 2013 r. z obrotu na terenie całego...
20.06.2013
Szpital Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadził z sukcesem projekt Rozszerzenie oferty...
20.06.2013
Nowe leki przeciwzakrzepowe, produkty stosowane w białaczce, stwardnieniu rozsianym oraz nowy...
20.06.2013
Wydłużenie o dwa lata terminu na opracowanie nowych programów kształcenia podyplomowego...
20.06.2013