Prawo.pl
Komentarz omawia praktyczne znaczenie lekarskiego egzaminu końcowego. W opracowaniu przedstawiono...
22.08.2011
Komentarz opisuje kryteria, procedurę i tryb odwoławczy kontroli realizacji recept w aptece w...
19.08.2011
Firma Pharma Expert opublikowała dane na temat rynku aptecznego w lipcu 2011 roku.
17.08.2011
Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich podmiotów...
15.08.2011
Komentarz omawia obowiązki i uprawnienia podmiotu przekształcającego samodzielny publiczny zakład...
12.08.2011
Jak podaje Rynek Zdrowia, zawyżone okazały się oczekiwania co do wzrostu na rynku aptek...
09.08.2011
Komentarz opisuje procedurę przedstawiania dokumentów oraz prowadzenia negocjacji warunków...
08.08.2011
Komentarz opisuje umowę na świadczenia zdrowotne jako podstawę nawiązania zatrudnienia. Omówiono...
Prawo.pl
05.08.2011
Komentarz omawia status kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą: samodzielnego...
29.07.2011