Początek dał pozew włoskiej spółki zarządzającej prawami autorskimi we Włoszech i za granicą - Societa Consorzio Fonografici. Spółka ta reprezentuje artystów wykonawców i producentów nagrań. Prowadziła negocjacje z włoskim stowarzyszeniem stomatologów, by zawrzeć zbiorowe porozumienie, w którym byłoby określone odpowiednie wynagrodzenie za nadawanie muzyki w prywatnych gabinetach. Więcej>>>