Na rozstrzygnięcie w tej sprawie czekały związki zawodowe w innych szpitalach przekształconych w spółki.
NSA uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z sierpnia ubiegłego roku. WSA unieważnił wówczas uchwałę mazowieckiego sejmiku z 2010 roku w sprawie likwidacji szpitala w Siedlcach. Zaskarżyli ją związkowcy z NSZZ „Solidarność” pracowników siedleckiej służby zdrowia.
Wskazywali m.in. na brak podstawy prawnej do utworzenia spółki w miejsce zlikwidowanego SPZOZ (i na bazie jego majątku). NSA oddalił ich skargę i stwierdził, że związki zawodowe nie miały legitymacji do występowania ze skargą w tej sprawie.
– To dobra wiadomość dla szpitala. Wyrok NSA kończy długi i bezproduktywny spór, a przede wszystkim potwierdza, że nasze działania były zgodne z prawem i właściwe – komentuje Andrzej Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna