Badanie, którego wyniki zaprezentowano we wtorek w Warszawie na konferencji prasowej inaugurującej kampanię pokazało, że kolejne istotne czynniki dotyczące usług szpitalnych to ich bezpłatność (43 proc.), wysoka jakość (41 proc.) oraz dostępność ich szerokiego wachlarza (35 proc.). Nieco mniej badanych zwraca uwagę na wysokiej jakości wyposażenie medyczne (19 proc.) oraz dobrą organizację pracy w szpitalu (15 proc.).

Z badania wynika ponadto, że tylko 4 proc. ankietowanych jest pewnych, iż w momencie gdy trafią do szpitala, zostaną objęci opieką najwyższej jakości. 41 proc. badanych pytanych czy jakość i dostępność usług w polskich szpitalach daje poczucie bezpieczeństwa, wybrało odpowiedź: "Raczej tak: uważam, że zostanie mi udzielona pomoc na przyzwoitym poziomie". 34 proc. badanych oceniło, że udzielona im zostanie tylko niezbędna pomoc. Natomiast 16 proc. ankietowanych wyraziło obawę, że opieka medyczna będzie niewystarczająca.

Ankietowani byli też pytani o ocenę sposobu zarządzania w polskich szpitalach. 39 proc. badanych oceniło, że jest on raczej zły i są potrzebne zmiany. 33 proc. uważa, że jest on raczej dobry, ale wymaga pewnych zmian. 16 proc. ankietowanych jest zdania, że system zarządzania jest zdecydowanie zły i potrzebne są gruntowne zmiany, a zaledwie 2 proc. - że jest zdecydowanie dobry i nie wymaga żadnych zmian.

Badanie przeprowadzono w marcu ramach kampanii +Zdrowe szpitale+, której celem jest popularyzowanie wiedzy na temat możliwości i korzyści płynących z wdrażania standardów efektywnego zarządzania w szpitalach.

"Będziemy pokazywali, jak odpowiednie zarządzanie może przełożyć się na modernizację szpitali oraz poprawę jakości świadczonych usług i komfortu pacjentów. Zmiany nie są możliwe bez świadomych przedstawicieli władz samorządowych oraz obywateli" – podkreślił na konferencji prezes firmy doradczej Know How Adam Roślewski - jeden z inicjatorów kampanii.

Jak wyjaśnił, adresatem kampanii są przede wszystkim władze samorządowe oraz instytucje publiczne, ale też media oraz pacjenci zainteresowani polepszaniem warunków leczenia szpitalnego. Głównym celem akcji jest edukowanie oraz aktywizowanie tych grup do podejmowania inicjatyw mających na celu wdrażanie najlepszych praktyk zarządzania placówkami medycznymi. W ramach kampanii przygotowane zostaną materiały edukacyjne, a także przeprowadzony zostanie konkurs dla samorządów.

Prezes Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Irena Herbst przekonywała z kolei, że jednym ze sposobów na efektywne zarządzanie szpitalem jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). "Zaletą tego rozwiązania jest to, iż nie powoduje zwiększania długu publicznego, ponieważ inwestycje są finansowane przez prywatne podmioty" - podkreśliła i dodała, że jednocześnie po stronie publicznej pozostaje odpowiedzialność za jakość usług medycznych.

Dodała, że PPP w systemie opieki szpitalnej dopiero rozwija się w Polsce, podczas gdy w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii i Niemczech, jest to bardzo popularne rozwiązanie.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.zdroweszpitale.pl oraz na stronie kampanii w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/zdroweszpitale. Inicjatorami kampanii są Grupa Nowy Szpital (sieć szpitali działających w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne) oraz firma doradcza Know How. Natomiast patroni kampanii to m.in. Związek Powiatów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. (PAP)

bpi/ bos/ gma/