Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, projekt powstał ze względu na konieczność dostosowania przepisów do zmieniających się potrzeb nadzoru epidemiologicznego oraz zwalczania chorób zakaźnych i dostosowania przepisów o finansowaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej do faktycznych źródeł finansowania działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Zmiany mają charakter formalno-prawny i nie nałożą na stacje sanitarno-epidemiologiczne nowych zadań ani nie spowodują zwiększenia wydatków na ich działalność ponad te koszty, które wynikają z już obowiązujących przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.