Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował list do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Beaty Kudryckiej i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz do posłów do Parlamentu Europejskiego, aby w imieniu Samorządu Lekarskiego zwrócić się o poparcie postulatu wyraźnego wyłączenia świadczeń z zakresu ochrony zdrowia z zakresu stosowania prawodawstwa unijnego dotyczącego normalizacji.

Zdaniem Hamankiewicza, tylko takie rozwiązanie zapewni, że kompetencje do czynności medycznych pozostaną w rękach odpowiednio wykwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia. Samorząd Lekarski uważa bowiem, że objęcie zakresem normalizacji świadczeń zdrowotnych miałoby poważne konsekwencje dla organizacji i jakości systemu ochrony zdrowia i przyniosłoby negatywne skutki w zakresie bezpieczeństwa pacjentów.

W związku z tym, Samorząd Lekarski opowiada się za wyraźnym wyłączeniem świadczeń zdrowotnych z zakresu zastosowania projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Prezes NRL zaznaczył także, że stanowisko polskiego Samorządu Lekarskiego podzielają krajowe oraz europejskie organizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne (m.in. Stały Komitet Lekarzy Europejskich – CPME oraz Rada Europejskich Lekarzy Dentystów – CED).

Źródło: www.mp.pl