Rada powiatu musi tak określić godziny pracy aptek, żeby zapewnić dostęp do leków również w nocy, niedziele i dni wolne od pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm SA w Warszawie na uchwałę Rady Powiatu w Otwocku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Uchwałę poprzedziły konsultacje, ale żaden z właścicieli kilkunastu aptek nie wyraził chęci pełnienia dyżurów. Rada więc sama wyznaczyła dwie apteki należące do spółki Farmacja Polska oraz do PZF Cefarm. Mają pełnić dyżury przemiennie, co drugi miesiąc.
sygn. VI SA/Wa 2235/11).

Źródło: Rzeczpospolita