Krakowski Szpital im. L. Rydygiera, jeden z największych w Polsce i przekształcony w spółkę prawa...
13.02.2014
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przyjął i rekomendował do dalszych prac proponowane...
13.02.2014
Izby aptekarskie nie mają prawa pociągać do odpowiedzialności kierowników aptek za to, że prowadzą...
13.02.2014
Wyniki badań cytologicznych w ginekologii od pewnego czasu opisywane są według nowego systemu...
13.02.2014
Nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) pojawiły się niedawno w Rosji i na Ukrainie. Władze...
13.02.2014
Siedmioro dzieci, w tym bliźnięta, urodziło się w wyniku realizowanego od 2012 roku w Częstochowie...
13.02.2014
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych...
13.02.2014
Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 będą...
13.02.2014
Przed sądem stanie 10 osób oskarżonych o oszustwa i posługiwanie się zawierającymi poświadczenie...
12.02.2014
W Polsce na depresję cierpi 1,5 mln osób, coraz częściej są to ludzie aktywni zawodowo, odnoszący...
12.02.2014
Wprowadzenie rejestru chorób rzadkich oraz utworzenie sieci ośrodków referencyjnych leczenia tych...
12.02.2014
Prokuratura Rejonowa w Chełmie przedstawiła lekarzowi Piotrowi Z kierownikowi oddziału dziecięcego...
12.02.2014
Od 12 lutego 2014 działa pierwszy salon optyczny Scanmed Multimedis. Placówka mieści się w...
12.02.2014
W pierwszych 10-ciu dniach lutego 2014 roku wartość rynku aptecznego spadła w porównaniu do...
12.02.2014
System informatyczny eWUŚ, służący do weryfikacji uprawnień do leczenia finansowanego ze środków...
12.02.2014
Rozwiązania dotyczące rozliczania czasu pracy w długich, nawet 12-miesięcznych okresach, nie...
12.02.2014
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego...
12.02.2014
Przekazano do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania...
12.02.2014
Turystyka zdrowotna przestaje być domeną osób starszych i chorych. Aż 30 procent gości sanatoriów...
12.02.2014
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe podjęło decyzję o zakupie detektorów tlenku węgla do wszystkich...
12.02.2014
Wszyscy świadczeniodawcy mający podpisaną umowę z mazowieckim oddziałem NFZ mogą już korzystać z...
12.02.2014
W bydgoskim hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, działającym przy parafii Świętych Polskich Braci...
12.02.2014
Właściwie określona rola podstawowej opieki zdrowotnej w systemie opieki zdrowotnej oraz...
12.02.2014
Według raportu Komisji Europejskiej, opublikowanego pod koniec grudnia 2013 roku, dotyczącego stanu...
12.02.2014
EMC Instytut Medyczny S.A. kupił 100 procent udziałów w spółce Regionalne Centrum Zdrowia,...
12.02.2014
Rada Przejrzystości na posiedzeniu, które odbyło się 10 lutego 2014 roku, przygotowała stanowiska i...
12.02.2014
W 2013 roku NFZ w Białymstoku rozpatrzył 135 skarg od pacjentów. Ponad jedna trzecia z nich...
12.02.2014
W 2014 roku planowane jest zakończenie prace nad połączeniem systemów teleinformatycznych Systemu...
12.02.2014
12.02.2014
W szpitalu najważniejsi są chorzy, którym wszyscy służą, by ulżyć im w cierpieniu i powrocie do...
11.02.2014