Sąd Rejonowy w Lublin-Zachód nie rozpoznał w piątek sprawy prof. KUL ks. Stanisława T. oskarżonego...
Ewa Kapusta
29.07.2013
Szkoła wyższa opłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne za studentów legitymujących się Kartą...
Ewa Kapusta
27.07.2013
Uniwersytet Warszawski otworzy w październiku pierwszy w stolicy żłobek przy uczelni, nieopodal...
Ewa Kapusta
27.07.2013
Na KULu trwa rekrutacja na III edycję ponadprogramowych zajęć specjalistycznych dla studentów IV i...
Ewa Kapusta
26.07.2013
Po I czytaniu rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach posłowie zdecydowali o skierowaniu go do...
Ewa Kapusta
26.07.2013
Niemieckie uczelnie oferują uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury...
Ewa Kapusta
25.07.2013
Przepis Prawa o szkolnictwie wyższym, uprawniający zespół i prezydium Polskiej Komisji...
Ewa Kapusta
25.07.2013
Uczelnie nie traktują niżu demograficznego jak zagrożenia. KRASP chce by mniejsza liczba studentów...
Ewa Kapusta
25.07.2013
Kształcimy socjologów i politologów, którzy potem pracują na zmywaku w Londynie. Specjalistów od...
Ewa Kapusta
25.07.2013
Żacy lubelskiech uczelni powinni mieć się na baczności. W tym roku akademickim rzecznik...
Ewa Kapusta
23.07.2013
Oferta stażu w Radzie Unii Europejskiej adresowana jest do młodych absolwentów uczelni wyższych....
Ewa Kapusta
23.07.2013
Z początkiem roku akademickiego 2013/2014 wchodzą opłaty za drugi kierunek studiów. Będą one...
Ewa Kapusta
23.07.2013
Młodzi Polacy nieświadomie wybierają kierunki studiów, a ich późniejsze oczekiwania co do...
Ewa Kapusta
23.07.2013
Collegium Civitas, chcąc uczcić pamięć swojego wykładowcy prof. Roberta Mroziewicza zorganizowało...
Ewa Kapusta
23.07.2013
Wydarzenia
Od początku transformacji ustrojowej przez kilkanaście lat stale wzrastała liczba studentów,...
Ewa Kapusta
22.07.2013
Firmy, które zatrudniają uczniów na umowę-zlecenie nie muszą za nich płacić żadnych składek, jeśli...
Ewa Kapusta
22.07.2013
MNiSW zaoszczędzi 287 mln złotych w ramach zapowiedzianych przez premiera cięć w wydatkach...
Ewa Kapusta
22.07.2013
Istotne są efekty pracy, a nie wiek i płeć pracownika - tak minister spraw wewnętrznych zareagował...
Ewa Kapusta
22.07.2013
Ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym, wprowadzenie co najmniej trzymiesięcznych...
Ewa Kapusta
22.07.2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pracuje nad uruchomieniem programów, z których byłoby...
Ewa Kapusta
22.07.2013
Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zostać referendarzem? Jak długo trwa aplikacja ogólna?...
Ewa Kapusta
22.07.2013
15 października 2013 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, odbędzie się...
Ewa Kapusta
22.07.2013
Wydarzenia
Studenci i absolwenci łódzkich szkół wyższych, którzy otrzymali rekomendację rektora swojej uczelni...
Ewa Kapusta
22.07.2013
Polska osiągnęła jeden z najlepszych wskaźników wykształcenia młodych ludzi w skali Europy. W...
Ewa Kapusta
19.07.2013
Studenci pierwszego roku zyskają prawo do stypendium rektora. Jego przyznanie będzie zależało od...
Ewa Kapusta
19.07.2013
Kilkudziesięciu studentów odbywających praktyki naukowe i zawodowe gości Politechnika Łódzka w...
Ewa Kapusta
19.07.2013
17 lipca 2013 r. w stacji USA Network odbyła się premierowa emisja pierwszego odcinka trzeciego...
Ewa Kapusta
18.07.2013
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło zwycięzców programu Lider. 41 młodych naukowców otrzyma...
Ewa Kapusta
18.07.2013
PE oferuje różne rodzaje staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym. Chce przez to wnieść...
Ewa Kapusta
18.07.2013
24 maja 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II studenci WPPKiA KUL mieli...
Ewa Kapusta
18.07.2013
Wydarzenia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski