Praca powinna zawierać ramowe przedstawienie pomysłu, co więcej także plan jego wdrożenia w obecnych warunkach rynkowych. 

 
Zgłoszenia należy przesyłać do 14 grudnia 2012 roku na adres INFO@CHALAMUS.pl 
 
Dla najlepszych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne (od tysiąca do trzech tysięcy złotych), a także możliwość zaproszenia autorów do współpracy. 
 
Więcej na stronie stowarzyszenia ELSA