Sam konkurs będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich rozpocznie się 11 grudnia i będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru. Do drugiego etapu, który odbędzie się 8 stycznia 2013 roku, zostaną wybrani najlepsi, którzy będą mogli rywalizować w formie konkursu „Jedne z dziesięciu”.
 
Dla najlepszych uczestników konkursu jury przewiduje nagrody w postaci zwolnienia z egzaminu z prawa handlowego oraz nagrody rzeczowe. Zgłoszenia należy nadsyłać do 9 grudnia na adres knph.uwm@gmail.com wraz z podaniem: imienia, nazwiska, numeru albumu, kierunku i roku studiów.
 
Szczegóły dotyczące konkursu i zakres obowiązującego materiału na: facebook.com/KoloNaukowePrawaHandlowego
 
Patronem medialnym konkursu jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.