Cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Samorząd terytorialny

Regulacja zasad sprzedaży alkoholu jest zagadnieniem bardzo istotnym ze względu na problemy związane z jego spożyciem i możliwością uzależnienia.

04.11.2009

Nowe wysokości niektórych podatków, opłat i kar

Samorząd terytorialny

W Monitorze Polskim zostały opublikowane stawki na 2010 rok: opłat za usunięcie drzew i krzeww, kar za zniszczenie zieleni oraz średniej ceny drewna służącej do obliczenia podatku leśnego.

03.11.2009

Wykorzystanie faktoringu w samorządzie

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego, a w szczeglności podmioty im podlegające, poszukują rżnorodnych źrdeł finansowania swojej działalności. Do jednych z nich można zaliczyć faktoring, ktry polega na...

02.11.2009

Niezgodność stanu faktycznego z danymi ewidencji gruntów

Samorząd terytorialny

Jak należy postąpić w przypadku niezgodności stanu faktycznego z danymi ewidencji gruntów, na których oparto w decyzji o warunkach zabudowy określenie dostępu nieruchomości do drogi publicznej?

30.10.2009

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej

Samorząd terytorialny

Jakie wymogi musi spełnić zabezpieczenie medyczne imprezy masowej, aby można było wystawić pozytywną opinię (np. czy imprezę na 1300 osb musi zabezpieczać 1 ratownik i 1 ambulans z kierowcą)?

28.10.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski