Głosowanie przez pełnomocnika

Samorząd terytorialny

Z chwilą podpisania przez Prezydenta RP ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i...

06.09.2010

III edycja konkursu "Otwarta szkoła"

Samorząd terytorialny

Udział w konkursie może wziąć każde publiczne i niepubliczne przedszkole lub szkoła wraz ze wspłpracującą z nimi organizacją pozarządową. Zgłoszenie polega na opisaniu projektu edukacyjnego,...

06.09.2010

Nowa zawartość Serwisu Samorządowego

Samorząd terytorialny

Dział poświęcony orzecznictwu sądw administracyjnych oraz organw administracji publicznej zostanie jutro dodany do Serwisu Samorządowego.

06.09.2010

Regulacja pomieszczeń tymczasowych jak węzeł gordyjski

Samorząd terytorialny

Kierując się względami humanitaryzmu przeciwdziałania bezdomności, ustawodawca zdecydował się w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. na wprowadzenie instytucji pomieszczenia tymczasowego, jako miejsca...

03.09.2010

Kontrola placówki oświatowej

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może powołać komisję do przeprowadzenia kontroli w placwce na podstawie art. 34a ustawy o systemie oświaty, jeżeli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wystąpił dyrektor...

03.09.2010

Centra Integracji Społecznej zreformowane

Samorząd terytorialny

Centra Integracji Społecznej i Zakłady Aktywności Zawodowej to zbyt ważne jednostki, by można je zlikwidować w związku ze zmianami w finansach publicznych. W tym celu ustawodawca wprowadził...

02.09.2010

Dostęp do internetu świadczony przez samorządy

Samorząd terytorialny

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zajął stanowisko w sprawie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usług dostępu do internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena...

02.09.2010

Gminna dotacja dla przedszkoli: weryfikacja wysokości

Samorząd terytorialny

Czy gmina ma obowiązek weryfikować wysokość dotacji obliczonej na podstawie przewidzianych wydatkw, do wysokości wydatkw faktycznie poniesionych za dany rok budżetowy, tak w przypadku dotacji dla...

02.09.2010

Wybory samorządowe – ilu radnych wybierzemy?

Samorząd terytorialny

Do wyborw samorządowych pozostało jeszcze co prawda kilka miesięcy, ale podjęte zostały już pierwsze czynności niezbędne do ich przeprowadzenia wiadomo już ilu wybierzemy radnych.

02.09.2010

Dopłata krajowa już określona

Samorząd terytorialny

Znana jest już wysokość środkw finansowych w ramach dopłaty krajowej przeznaczonej na dofinansowanie spożycia mleka i przetworw mlecznych.

01.09.2010

Obowiązkowe informacje o kanale technologicznym

Samorząd terytorialny

Znowelizowana ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcw drg obowiązek lokalizacji kanału technologicznego oraz poinformowania o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

01.09.2010

Inwestycje celu publicznego z zakresu energetyki

Samorząd terytorialny

Nie każda inwestycja z zakresu energetyki jest celem publicznym. Od zakwalifikowania inwestycji jako realizacji celu publicznego zależy tryb postępowania związany z ustaleniem jej lokalizacji. Błędna...

31.08.2010