Więcej wyremontowanych dróg lokalnych

Samorząd terytorialny

W tym roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 20082011 zaplanowano przebudowę, budowę lub remont ponad 2 tys. kilometrw drg lokalnych na terenie całej Polski.

15.07.2010

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie po nowelizacji

Samorząd terytorialny

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mają na celu skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. W dużym stopniu zmiany te dotyczą jednostek samorządu terytorialnego.

15.07.2010

Nowy wykaz gmin i powiatów

Samorząd terytorialny

Prezes Rady Ministrw ogłosił nowy wykaz gmin i powiatw wchodzących w skład wojewdztw.

13.07.2010