Samorządy w poszukiwaniu gazu łupkowego

Samorząd terytorialny

Prace nad wydobyciem gazu łupkowego mogą przynieść znaczne korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki wydobyciu gazu łupkowego gminy pozyskają fundusze z tytułu opłat i podatków...

02.09.2011

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 września 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...

01.09.2011

KWRiST m.in. o "schetynówkach" i kwalifikacji wojskowej

Samorząd terytorialny

Komisja z udziałem przedstawicieli rządu i samorządu rozpatrzyła opracowany przez MSWiA projekt kontynuacji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Jest to drugi etap programu, dzięki któremu...

01.09.2011

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów

Samorząd terytorialny

: W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, która zobowiązuje gminy do zapewniania pomieszczeń tymczasowych dla osób, które po eksmisji nie mają prawa do lokalu socjalnego...

01.09.2011

Sejm za karami za nielegalny handel uliczny

Samorząd terytorialny

Karę grzywny oraz możliwość przepadku towaru za handel poza miejscem wyznaczonym przewiduje uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja Kodeksu wykroczeń.

01.09.2011

Sejm przyjął nowelę ustawy o nieruchomościach rolnych

Samorząd terytorialny

Sejm przyjął w środę wieczorem nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Przewiduje ona, że część obecnie dzierżawionej ziemi zostanie sprzedana rolnikom na...

01.09.2011

Raport AMRON: Spadają ceny mieszkań

Samorząd terytorialny

W drugim kwartale 2011 r. wzrosła podaż mieszkań na rynku, co wpłynęło na spadek ich cen w największym miastach. Klienci korzystali z programu Rodzina na Swoim, a akcji kredytowej pomogło obniżenie...

01.09.2011

W Sejmie Hall i posłowie o edukacji i polityce oświatowej

Samorząd terytorialny

Wyrównywanie szans edukacyjnych jest jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa - podkreśliła minister edukacji Katarzyna Hall w środę w Sejmie. Posłowie pytali ją m.in. o ceny podręczników...

31.08.2011