Rozmowy ws. Karty Nauczyciela na razie bez przełomu

Samorząd terytorialny

W MEN odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli rządu ze związkami zawodowymi i stroną samorządową na temat ewentualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Nie przyniosło ono przełomu. Ustalono,...

16.07.2012

Ostrów Wlkp. ma sposób na spłacenie zaległych czynszów

Samorząd terytorialny

Od 1 września mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą mogli odpracować długi powstałe w wyniku niepłacenia czynszów za mieszkania komunalne. Opracowany program ma być bardziej atrakcyjny od...

16.07.2012

Dolnośląskie: Robert Łężny nowym burmistrzem Zawidowa

Samorząd terytorialny

W drugiej turze przedterminowych wyborów Robert Łężny (KWW Roberta Łężnego) został wybrany w niedzielę na burmistrza Zawidowa (Dolnośląskie). Wybory były konieczne, ponieważ w kwietniu zmarł...

16.07.2012

Lubuscy samorządowcy chcą wydłużenia kadencji

Samorząd terytorialny

Dłuższej kadencji na stanowisku wójta i burmistrza chce ponad 80 lokalnych włodarzy ze Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.

16.07.2012

Starosta zajmie się rzeczami znalezionymi

Samorząd terytorialny

Wyznaczenie starosty jako organu, któremu oddawane będą odnalezione rzeczy, sposób przechowywania tych przedmiotów oraz określenie praw i obowiązków znalazców przewidują opracowane w resorcie...

16.07.2012

Województwa łódzkie i mazowieckie będą współpracować

Samorząd terytorialny

Współpracę w zakresie zaawansowanych technologii, energetyki, transportu, logistyki, rolnictwa i turystyki - zakłada piątkowe porozumienie pomiędzy województwami łódzkim i mazowieckim. Władze obu...

14.07.2012

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane z urzędu

Samorząd terytorialny

Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy będzie wszczynane przez właściwe organy bez konieczności złożenia wniosku przez uprawnione osoby.

13.07.2012

Pojazd przekazany przez powiat do utylizacji podlega VAT

Samorząd terytorialny

Kwoty pobierane przez powiat od stacji demontażu za zlikwidowanie pojazdu niedopuszczonego do poruszania się w ruchu drogowym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stwierdził Dyrektor...

13.07.2012

OPP poprowadzi rodzinny dom pomocy

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie dopuszcza, by rodzinne domy pomocy były prowadzone zarówno przez organizacje pożytku publicznego jak i osoby fizyczne.

13.07.2012

Kurs techniki prawodawczej dla samorządowców

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zachęca samorządowców do udziału w specjalnym kursie nt. techniki prawodawczej, zorganizowanym na bezpłatnej platformie służby przygotowawczej dla jednostek...

13.07.2012