Kontrola obowiązku nauki

Samorząd terytorialny

Jak w praktyce gmina powinna kontrolować spełnianie obowiązku nauki przez młodzież?

20.01.2010

Wyrok NSA z dnia 20 marca 2009 r.,sygn. II OSK 1526/08

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie gminnym jednoznacznie określa katalog gminnych aktw prawa miejscowego, stanowiąc, że gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: wewnętrznego ustroju gminy oraz...

18.01.2010

Zaliczanie wpłat gminy

Samorząd terytorialny

Czy możemy zaliczać wpłaty gminy na poczet najstarszych zaległości, czy też należy je księgować zgodnie ze wskazaniem wpłacającego?

15.01.2010

Popełnienie przestępstwa przez wykonawcę

Samorząd terytorialny

Czy zamawiający, ktry dowiedział się o popełnieniu przestępstwa przez wykonawcę, z ktrym podpisał umowę, powinien odstąpić od zawartej umowy z tym wykonawcą?

14.01.2010

Zanieczyszczenie terenu przez osobę fizyczną

Samorząd terytorialny

Ktry organ jest właściwy, w przypadku zanieczyszczenia terenuprzez osobę fizyczną, w wyniku oprżnienia zbiornika z olejem opałowym , wykorzystywanego do ogrzewania domu?

13.01.2010

Darowizna gminy dla policji

Samorząd terytorialny

Czy gmina przekazując nowo zakupiony komputer w formie darowizny dla policji musi uprzednio przyjąć go na ewidencję środkw trwałych?

12.01.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski