WSA: powiat nie musi prowadzić szpitala

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Krakowie, który żądał stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Radę Powiatu w Olkuszu, w sprawie...

20.03.2015

WSA: organ może odmówić przyznania dietetycznych obiadów

Samorząd terytorialny

Organ może odmówić przyznania dietetycznych obiadów jeśli bezrobotna otrzymuje świadczenia pieniężne z opieki społecznej oraz artykuły żywnościowe z banku żywności pozwalające na samodzielne...

18.03.2015

WSA: prawo do upomnienia radnego musi wynikać z ustawy

Samorząd terytorialny

Zastosowanie środka o charakterze restrykcyjnym wobec radnego, w postaci upomnienia czy nagany, musi każdorazowo wynikać z ustawowego upoważnienia uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

12.03.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski