Wymiar godzin nauczycieli specjalistów ustala gmina

Samorząd terytorialny

Obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli specjalistów, wspomagających proces nauczania, ustala organ prowadzący daną placówkę uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

10.11.2014

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów musi być precyzyjne

Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie powinno być oparte na zasadzie przypadkowości, a pewności. W konsekwencji, wykonawca nie może domyślać się, o co konkretnie chodzi zamawiającemu w...

09.11.2014

Rada może wprowadzać zmiany w budżecie gminy

Samorząd terytorialny

Rada może zmniejszyć wydatki w budżecie gminy, nawet jeśli nie były one objęte inicjatywą uchwałodawczą wójta uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

05.11.2014

Starosta zadecyduje o sprawdzeniu kwalifikacji kierowcy

Samorząd terytorialny

W przypadku złożenia wniosku przez komendanta policji starosta ma wybór, co do możliwości skierowania kierującego na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji lub od jego odstąpienia uznał Wojewódzki Sąd...

03.11.2014