SN: niezasadny sprzeciw utrudniający otworzenie kopalni

Samorząd terytorialny

Protesty górników przeciwko likwidacji kopalń, zbiegły się ze sprawą sprzeciwu wobec utworzenia kopalni odkrywkowej. Chodzi o wydobycie przez spółkę kamienia do utwardzania dróg, która to złoże...

15.01.2015

Sąd wygasił mandaty do Rady Miasta Tarnowa

Samorząd terytorialny

Sąd Okręgowy w Tarnowie unieważnił wybory do Rady Miasta Tarnowa w okręgu nr 3 i wygasił wszystkie dotychczasowe mandaty miejskich radnych - poinformował we wtorek PAP rzecznik Sądu Okręgowego w...

14.01.2015

Niezgodność oferty z SIWZ może mieć wiele aspektów

Zamówienia publiczne

Oferta nieodpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie niż określają to postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu...

13.01.2015

Manipulacja wyceną oferty to czyn nieuczciwej konkurencji

Zamówienia publiczne

Zawyżanie lub zaniżanie cen poszczególnych pozycji kosztorysu może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Takie działanie prowadzi do naruszenia interesu przedsiębiorców, którzy złożyli...

11.01.2015

Zawarcie umowy o zamówienie decyduje o treści wyroku KIO

Zamówienia publiczne

Fakt zawarcia bądź nie zawarcia umowy ws. zamówienia publicznego determinuje treść rozstrzygnięcia KIO w przypadku uwzględnienia przez nią odwołania. W sytuacji bowiem gdy taka umowa została już...

10.01.2015

WSA: rada nie decyduje kto ma administrować targowiskiem

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie decyduje o tym, jaki konkretnie podmiot ma prawo administrować gminnym targowiskiem i jakie powinien spełniać w tym zakresie zadania uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

08.01.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski