Sprawozdanie tylko za okres faktycznego odbioru odpadów

Samorząd terytorialny

Obowiązek składania sprawozdań kwartalnych dotyczy tylko tych podmiotów, które faktycznie prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyjaśnił...

15.10.2014

Mieszkańcy mają prawo poznać plany urlopowe wójta

Samorząd terytorialny

Informacja dotycząca planów wykorzystania przez wójta urlopu wypoczynkowego za lata ubiegłe stanowi informację publiczną uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

13.10.2014

Mieszkańcy nie zawsze mogą zaskarżyć nazwę ulicy

Samorząd terytorialny

Chcąc zmienić nazwę ulicy mieszkańcy muszą wykazać, iż po ich stronie powstają dodatkowo obowiązki administracyjne związane ze zmianą adresu w następstwie nadania nowej nazwy uznał Wojewódzki Sąd...

10.10.2014

Sąd oddalił pozew spółki Wyborowa przeciwko Poznaniowi

Samorząd terytorialny

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w czwartek pozew spółki Wyborowa SA przeciwko miastu Poznań. Produkująca wódkę firma domagała się 98 mln zł twierdząc, że wskutek przyjętego planu zagospodarowania...

10.10.2014

Rada gminy nie może wprowadzać zwolnień podmiotowych

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie może wprowadzać zwolnień podmiotowych czyli obejmować zwolnieniem z podatku od nieruchomości budynków będących we władaniu konkretnych podmiotów uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

09.10.2014