WSA: brak dokumentacji nie ma znaczenia dla biegu terminu

Samorząd terytorialny

Dla biegu terminu do skorzystania przez wojewodę z kompetencji nadzorczych nie ma znaczenia okoliczność nie posiadania przez organ nadzoru dokumentacji związanej z podjęciem zarządzenia uznał...

21.10.2015

Walka o sądowe listy nie zakończy się w tym roku

Zamówienia publiczne

Znów zostanie przełożony termin składania ofert w przetargu na dostarczanie korespondencji sądowej. KIO po raz kolejny nakazała doprecyzowanie SIWZ, zatem do końca roku na pewno się nie wyjaśni, kto...

16.10.2015