Wycofanie oferty może uchronić wykonawcę przed karą

Zamówienia publiczne

Wykonawca, który posłużył się fałszywymi dokumentami, nie odpowiada karnie, jeśli wycofa swoją ofertę. Jednocześnie, nie ma znaczenia to czy ofertę wycofał z powodu skruchy, czy też dlatego, że...

15.02.2016

KIO: wyjaśnienia wykonawcy tylko w języku polskim

Zamówienia publiczne

Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu a także prowadzona między zamawiającym a wykonawcami korespondencja powinny być sporządzone w języku polskim lub na polski przetłumaczone - orzekła Krajowa...

09.02.2016