NSA: odwołanie radnego z Olszanicy było prawidłowe

Samorząd terytorialny

Prawo administracyjne tworzy wyjątek i karze osobę za czyn, który nie był objęty sankcją w czasie jego popełnienia. Karą jest utrata mandatu radnego, wartością chronioną - sprawiedliwe prawo...

23.05.2014

Zamówienia z wolnej ręki można użyć wyjątkowo

Zamówienia publiczne

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym w sytuacjach, gdy przeprowadzenie przetargu lub innego konkurencyjnego trybu postępowania nie jest możliwe - przypomina KIO.

23.05.2014

Wyłożona i ostateczna wersja planu nie mogą się różnić

Samorząd terytorialny

Rysunek planu obszaru przeznaczonego pod lokalizację elektrowni wiatrowej powinien być wyłożony do publicznego wglądu w takiej samej postaci, jaka zostanie poddana pod głosowanie radzie uznał WSA w...

21.05.2014

WSA: wskazanie inkasenta musi być precyzyjne

Samorząd terytorialny

Określanie inkasenta powinno nastąpić w uchwale w sposób na tyle precyzyjny, aby nie było wątpliwości na kogo ten obowiązek został nałożony uznał WSA w Białymstoku.

14.05.2014

Mocne poszlaki wystarczą, by udowodnić zmowę

Zamówienia publiczne

Udowodnienie istnienia zmowy przetargowej opierając się tylko na dowodach pośrednich jest możliwe. Pod warunkiem, że są to mocne poszlaki - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

13.05.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski