WSA: wskazanie inkasenta musi być precyzyjne

Samorząd terytorialny

Określanie inkasenta powinno nastąpić w uchwale w sposób na tyle precyzyjny, aby nie było wątpliwości na kogo ten obowiązek został nałożony uznał WSA w Białymstoku.

14.05.2014

Mocne poszlaki wystarczą, by udowodnić zmowę

Zamówienia publiczne

Udowodnienie istnienia zmowy przetargowej opierając się tylko na dowodach pośrednich jest możliwe. Pod warunkiem, że są to mocne poszlaki - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

13.05.2014

Zamawiający powinien poprawiać omyłki w ofertach

Zamówienia publiczne

Poprawienie przez zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych nie wymaga uzyskania zgody wykonawcy. Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie innych omyłek polegających na...

06.05.2014

Zamiarem wykonawcy jest złożenie poprawnej oferty

Zamówienia publiczne

Zamawiający powinien każdorazowo założyć, że intencją wykonawcy jest złożenie prawidłowej i zgodnej z preferencjami zamawiającego oferty - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

03.05.2014

Gmina może odliczyć VAT od budowy sieci kanalizacyjnej

Samorząd terytorialny

Gmina może odliczyć podatek VAT zawarty w fakturach za wykonanie sieci kanalizacyjnej, która została nieodpłatnie oddana w zarząd gminnej jednostce budżetowej uznał WSA w Rzeszowie.

28.04.2014

Inny podmiot nie musi być podwykonawcą

Zamówienia publiczne

Odrzucenie oferty wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ, w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia i nie wskazuje go jako podwykonawcy, jest...

28.04.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski