Sąd powszechny rozstrzygnie spór podwykonawców z GDDKiA

Zamówienia publiczne

Odmowa umieszczenia określonego podmiotu na liście przedsiębiorców spełniających warunki spłaty niezaspokojonych należności z zamówień publicznych, wynika ze stosunków cywilnoprawnych, stąd nie...

25.02.2014

SN: sąd cywilny może orzec o zwrocie wadium

Zamówienia publiczne

Wykonawca nie musi występować do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie sporu o zwrot wadium, może wystąpić bezpośrednio do sądu cywilnego - orzekł Sąd Najwyższy.

17.02.2014

SN: liczy się dzień dostarczenia odwołania do KIO

Zamówienia publiczne

Termin na wniesienie odwołania uznaje się za dotrzymany, jeśli odwołanie faktycznie dotarło do Krajowej Izby Odwoławczej. Dzień nadania odwołania u operatora pocztowego nie ma znaczenia - orzekł Sąd...

10.02.2014