Matka zwróciła się do miejskiego ośrodka pomocy społecznej (OPS) o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla swoich dwóch synów. U jednego z nich stwierdzono ADHD, agresję, zachwiania emocjonalne, labilność brak empatii, natomiast drugi z chłopców został zdiagnozowany jako dziecko o opóźnionym rozwoju psychoruchowym.

OPS przyznał pomoc w postaci świadczeń specjalistycznych.
 

W odwołaniu od decyzji matka chłopców wyjaśniła, iż zwracając się o pomoc poleciła terapeutkę, która od dwóch lat prowadziła zajęcia jej dzieci z bardzo dobrymi efektami. Niestety przetarg wygrał inny gabinet terapeutyczny, który nie ma żadnego doświadczenia się w leczeniu zaburzeń jakie występują u jej synów.


WSA przypomniał, iż rozstrzygnięcie w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych zapada w ramach tak zwanego uznania administracyjnego.


Sąd zwrócił uwagę, iż ośrodek pomocy posiada ograniczone środki finansowe i nie wszystkie oczekiwania osoby uprawnionej do specjalistycznych usług opiekuńczych mogą zostać zaspokojone. Szereg powinności terapeutycznych wobec dziecka ciąży na jego rodzicach lub opiekunach.


Brak dostatecznej ilości środków na świadczenia pomocy społecznej powinien zmuszać organy do szczególnie starannego i racjonalnego ich wykorzystywania.


Organ nie może dowolnie decydować o wyborze terapeuty dla chorego dziecka i jeśli jest to możliwe powinien wziąć pod uwagę propozycję rodzica dotyczącą takiego wyboru – uznał WSA.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 1248/13, nieprawomocny